Công trình dự án

Công trình dự án

Dự án Newtatco

Dự án Newtatco

Năm thực hiện:
Quý II/2019
Diện tích:
21.300m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Gamuda Gardens

Dự án Gamuda – Gardens

Năm thực hiện:
Tháng 6/2018
Diện tích:
74.740m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án X2 Đại Kim

Dự án X2 Đại Kim

Năm thực hiện:
Đang thi công
Diện tích:
59.500m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Vịnh Thủy Aqua Bay

Dự án Vịnh Thủy Aqua Bay

Năm thực hiện:
Quý IV/2019
Diện tích:
27.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Xuân Mai Thanh Hóa

Dự án chung cư Xuân Mai Thanh Hóa

Năm thực hiện:
Quý IV/2019
Diện tích:
15.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án Bohemia Residence

Dự án Bohemia Residence

Năm thực hiện:
Quý III/2019
Diện tích:
13.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án nhà ở cao tầng N03-T3&T4 Khu ngoại giao đoàn

Dự án N03-T3&T4 khu ngoại giao đoàn

Năm thực hiện:
Quý I/2018
Diện tích:
10.000m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Dự án chung cư Eco City

Dự án Eco City

Năm thực hiện:
Tháng 7/2017
Diện tích:
22.400m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp
Chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh

Chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh

Năm thực hiện:
Quý IV/2018
Diện tích:
13.710m2
Sản phẩm:
Ván sàn gỗ công nghiệp