Giao hàng và thanh toán

GIAO HÀNG

1. Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng tuỳ thuộc vào đơn hàng của khách hàng và được xác nhận bằng văn bản bởi Drile trước khi nhận bán mỗi đơn hàng. Khách hàng có trách nhiệm gửi kế hoạch giao hàng cho Drile tối thiểu trước ba (03) ngày làm việc.

2. Địa điểm giao hàng: Drile giao hàng tại kho của Drile. Và Drile có trách nhiệm bốc xếp hàng hóa lên trên phương tiện vận tải của Khách hàng tại địa điểm giao hàng. Các phương thức vận tải khác (áp dụng trong trường hợp Khách hàng cần hỗ trợ dịch vụ vận tải) sẽ được hai bên thống nhất bằng văn bản (đơn đặt hàng) hoặc thư điện tử trước khi Drile tiến hành bốc xếp hàng hóa.

3. Chuyển giao rủi ro: Rủi ro liên quan đến sản phẩm sẽ chuyển từ Drile sang Khách hàng vào thời điểm khi Sản phẩm được giao cho Khách hàng.

THANH TOÁN

1. Điều kiện thanh toán: Khách hàng sẽ thanh toán cho Drile bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng MSB chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH SX và TM Drile
Số tài khoản: 03001010285868 hoặc tài khoản khác được Drile thông báo cho Khách hàng bằng văn bản trước khi nhận hàng.

2. Thời hạn thanh toán: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trước khi nhận hàng.